Home Maitreya Instituut
 

Sangha helden

    Lama Thubten Zopa Rinpochee
 

Door Lama Zopa Rinpoche

Het is in het westen natuurlijk niet makkelijk [voor Sangha]. Ik denk dat het in Chinese landen een beetje makkelijker is doordat de samenleving de Sangha respecteert, diensten verleent aan de Sangha. Ik ontdekte recentelijk dat er enkele verschillen zijn voor Sangha in het westen, en Chinese Sangha in China of Taiwan. We hebben enkele Sanghaleden, moniken, nonnen in  Taiwan, en het viel me op dat daar meer veiligheid is, meer bescherming, ik denk omdat de samenleveing meer respect toont. Er zijn daar één of twee personen die al jong monnik of non werden uitgetreden, maar dat kan gebeuren, dat is normaal als je jong bent ingetreden. Dus het viel me op dat de Sangha het langer uithoudt in die cultuur, vooral degene die in Taiwan bleven wonen. De omstandigheden - cultuur en samenleving - zijn op één of andere manier makkelijker. Dus ik wilde naar voren brengen wat ik recentelijk in Taiwan ontdekte door vergelijkend naar de situaties te kijken.

Ik denk dat het in het westen heel anders is, de cultuur is totaal verschillend. Men heeft langzaam aan respect ontwikkeld voor Sangha, die er vele jaren niet was. In de westerse samenleving, het leven en de cultuur hier, is het niet makkelijk. Ik denk dat het een uitdaging is om in een land te leven waar de cultuur en alles gericht is om foutieve zienswijzen te ontwikkelen, als exploderende negatieve emoties, om verwarring te zaaien; alles is zo. Dus ik wil zeggen dat het ongelofelijk moedig, heldhaftig is om in zo'n land, in zo'n cultuur te wonen en er monnik of non te blijven. Ik denk dat het geweldig is, deze mensen zijn onvoorstelbare helden; in het Tibetaans heet dit 'pawo'.

Natuurlijk is het eenvoudiger op een plaats waar er geen obstakels zijn, het is makkelijker op een geisoleerde plek te zijn waar er alleen Sanghaleden zijn en niemand anders. Door je te mengen met mensen die een totaal andere cultuur hebben, en dan toch in staat te zijn om je beoefening, de geloften, te leven, dat is werkelijk een grote held zijn, dat is een grote uitdaging. Deze held is ongelofelijk. Dit is de held over de verstorende emoties, niet een held door miljoenen mensen te doden - iemand die door de wereldse mensen als held gezien wordt. Maar dit is een echte held - een echte held is een held over de verwarring, iemand die de onjuiste zienswijzen kan overwinnen. Je hebt jezelf vrede geschonken, door de verkeerde zienswijzen geen dictator te laten zijn over jezelf: nee, jij wordt de heerser, het is het tegenovergestelde, dat wat bevrijding brengt, bevrijding voor jezelf en daardoor voor anderen, voor talloze voelende wezens. Dus ik vind dat ongelofelijk, deze mensen zijn echte, ware helden.

In landen waar mensen legeronderscheidingen krijgen omdat ze misschien duizenden vijanden hebben gedood, worden ze door de gewone mensen in de wereld als helden beschouwd, maar eigelijk is die persoon een 'loser'; omdat die heel veel negatief karma heeft verzameld om te moeten ervaren. Het resultaat betekent te moeten lijden voor honderdduizenden levens lang omdat karma expandeert, en dan is er ook het lijden van de lagere bestaanswerelden voor onvoorstelbaar lange tijd. Als je door een andere verdienste - een positief karma - toch weer als mens geboren wordt, zul je het resultaat dat overeenkomt met de oorzaak van het doden moeten ervaren, en dan veroorzaak je weer resultaten die zoals de oorzaak zijn - weer de actie van doden, en de resultaten die met de plaats te maken hebben, al dat lijden zul je moeten ervaren. Niet slechts die ene keer, maar voor honderdduizenden levens, omdat karma zich uitbreidt. Dus dit is de werkelijkheid, je bent de grote verliezer, je wordt de verslagene.

Ik wil erg graag alle Sangha uit de grond van mijn hart bedanken, die zoveel jaren levende wezens helpen, niet alleen door te leven in hun geloftes en ze te bewaken, maar ook door anderen van dienst te zijn - door jarenlange retraites te doen of door sociale dienstverlening, hard werken in een centrum, het onderricht van de Boeddha ondersteunen - wat een dienst is aan onze spirituele leraar, Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Het punt is niet om de wensen van Zijne Heiligheid te vervullen, dat is niet belangrijk, maar omdat ieder afzonderlijk begrip dat we van de Boeddhadharma hebben van Zijne Heiligheid de Dalai Lama komt, door de vriendelijkheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Iedere zuivering die we in ons dagelijks leven kunnen doen door het begrijpen van de Lamrim kwam door de vriendelijkheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Iedere verdienste die we verzamelen komt door de vriendelijkheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Het boeddhisme, in het bijzonder het Tibetaans Mahayana boeddhisme, bestaat en bloeit in deze wereld door de vriendelijkheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. De Dharma te ontmoeten bij de FPMT, dat is in eerste instantie te danken aan de vriendelijkheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, en ten tweede natuurlijk door de vriendelijkheid van Lama [Yeshe]. Hoewel veel mensen hier Lama niet hebben ontmoet - hij stierf jammergenoeg al vele jaren geleden - zijn activiteiten gebeuren nog steeds. Alle centra bestaan en worden voortgezet door de vriendelijkheid van Lama, zijn mededogen, als gevolg van zijn compassie, en zijn activiteiten gebeuren nog steeds. Dus dat komt door de vriendelijkheid van Lama, dat is twee. Dan zijn er natuurlijk de leraren die in de centra wonen als derde. Het ontmoeten van deze perfect gekwalificeerde leraren leraren - Khensur Jampa Thegchog, Geshe Ngawang Dakpa, Geshe Tsulga enzovoorts - dit is allemaal het resultaat van Lama's vriendelijkheid. Wat ik wil zeggen is dat het mogelijk is om een gekwalificeerde leraar te ontmoeten door Lama's vriendelijkheid. Ten eerste Zijne Heiligheid de Dalai Lama, en dan de vriendelijkheid van Lama Yeshe, dat is heel duidelijk, dat is de ontwikkeling.

Dus als de Sangha leven volgens hun wijding, gebaseerd op het beheersen van de eigen geest, kunnen ze andere voelende wezens tot voordeel zijn. Ook de leken die hun geloften houden, hun karma beschermen, zich baseren op hun Dharma beoefening, het beoefenen van Bodhichitta, Dharmastudies volgen, wat ze ook doen; sociale dienstverlening, service verlenen aan voelende wezens en de leer van de Boeddha, de vele activiteiten van het centrum, de organisatie, verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is het terugbetalen van de vriendelijkheid van de liefdevollen en mededogende leraar Shakyamoeni Boeddha, Zijne Heiligheid en Lama Yeshe. Ook de residentiele leraren - jullie beoefenen wat je kunt van hetgene ze onderwijzen, studeren altijd zoveel mogelijk de Dharma, en verminderen onwetendheid zoveel mogelijk. Iedere keer dat we de Dharma horen hebben we minder onwetendheid. Door die juiste beoefening komen de juiste realisaties, daarna bevrijding, dan komt verlichting; dus we betalen ook de vriendelijkheid van de diensten van onze residentiele leraren terug.

De FPMT is extreem gelukkig, ongelofelijk fortuinlijk dat we veel gekwalificeerde leraren hebben, residentiele leraren die hun leven in het klooster hebben doorgebracht, gebaseerd op het leven in de vinaya, terwijl ze hun geloften en de eigen geest bewaakten. Daarna bestudeerden ze uitgebreid de boeddhistische filosofie, de hele weg naar de verlichting, de vier edele waarheden. En ze zijn niet alleen geleerden, maar ze leven ook volgens hun beoefeningen, dat is een belangrijke moraal voor ons. Dus daarom is de organisatie erg gelukkig, bijzonder fortuinlijk. Als je naar anderen kijkt - ongetwijfeld als ze geen boeddhist zijn, maar zelfs andere boeddhistische organisaties - als je naar ze kijkt kun je begrijpen hoe fortuinlijk we zijn om veel gekwalificeerde leraren te hebben en de gelegenheid hebben om te studeren. Daardoor zijn we in staat hulp te bieden aan de wereld, aan levende wezens. Met onze kennis en beoefening van de Dharma kunen we andere levende wezens verlichten, anderen bevrijden door Dharmaonderwijs te geven, door het licht van de Dharma aan anderen te geven, in hun hart. In de geesten die donker zijn, waar er onwetendheid is, brengen we het licht van de Dharma, het oog van de wijsheid. Ik denk dat dit de beste hulp is voor voelende wezens; de beste dienstverlening aan de wereld.

Het hele wereldprobleem komt door een gebrek aan begrip voor de Dharma, door onwetendheid. Een gebrek aan begrip van karma, het ontbreken van een goed hart; dat is het hele probleem in de wereld. Of we nu praten over milieuproblemen, globale mlieuproblemen, dat koude gebieden warm worden en dergelijke; al deze zaken komen ook voort uit karma. De wortel is onwetendheid en een zelfzuchtige geest, ook bij milieuproblemen. Het is het hele proleem, alles komt daardoor. Dus daarom denk ik dat het leren en beoefenen van boeddhisme, in het bijzonder de Lamrim, alle 84.000 leringen, de gehele uitgebreide Boeddhadharma, het integreren en in praktijk brengen van de Lamrim, dat is het beste, het beste leven, het rijkste leven, het meest betekenisvolle leven ter wereld.  Dat is het belangrijkste antwoord op wereldproblemen. Dus wat de centra doen, ons weten, beoefenen en wijsheid aan anderen doorgeven, anderen trainen in Dharma, het begrijpen van karma enzovoorts, bodhichitta enzovoorts, ik denk dat dit het beste is. Hierdoor bereiken anderen de bevrijding, de totale bevrijding van de hele oceaan van samsarisch lijden, en bereiken ze de verlichting. Dat is waar we ze naartoe leiden. Dus onze aktiviteiten, wat we doen, is het meest urgent, een noodgeval, het meest belangrijke voor onszelf en voor voelende wezens.

Met heel veel dank.

Colofon
Uit een les die Lama Zopa Rinpoche voor de Goeroe Poedja in Tse Chen Ling, San Francisco, USA gaf op 26 April 2007. Getranscribeerd door Sara Vurek, geëdit door Claire Isitt. Vertaling Ruud Harderwijk

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019