Maitreya Instituut Nederland Programmakalender / Program Calendar English Pages Maitreya Institute Netherlands - Tibetan Buddhism

Alle aankondigingen onder voorbehoud

Het Maitreya Instituut houdt je graag op de hoogte van het laatste nieuws over het programma met cursussen en andere activiteiten. Alle geïnteresseerden krijgen via e-mail een maandelijkse update met informatie over onderdelen van het programma die binnenkort plaatsvinden bij het Maitreya Instituut. Geef je hiervoor met dit formuliertje op. Alle leden van het Maitreya Instituut met e-mail krijgen dit programmanieuws automatisch toegestuurd.
Helder rode text geeft aan dat er veranderingen zijn na verschijnen van de eerste programmainformatie.

The Maitreya Instituut loves to keep you up-to-date with the latest news on our program. Everyone interested can receive our monthly program news via email. You can subscribe to our monthly email with latest program news (our members with email receive this automatically).
Only courses which are in English have an English description of them. Bright red characters indicate a change since the original program first appeared.

 

November 2019

Locatie/Location: A=Amsterdam, L=Loenen
Studieprogramma's/Programs: OhB=Ontdek het boeddhisme BP=Basic Program
Poedjas/Pujas: GP=Goeroe Poedja, MP=Medicijnboeddha Poedja, TP=Tara Poedja
Dagen op de Tibetaanse kalender/Tibetan calendar days: T8, T10, T15, T25, T30
8MG: Goede dag voor 8 Mahayana Geloften/Auspicious day for 8 Mahayana Precepts
Volle maan = volle maan/full mon
Nieuwe maan = nieuwe maan/new moon
Boeddha-dag: boeddhistische feestdag = Boeddha dag/Buddha day
Zons- of maansverduistering= zons- of maansverduistering / solar or lunar eclipse
ma
 


4 T8
A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism
TP 8MG
11

A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism
18
A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism
25
A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism
di
 

5
A: Begeleide meditatie
A: Hart Soetra (BP)
L: Begeleide meditatie
12 Volle maan T15
A: Begeleide meditatie
A: Hart Soetra (BP)
L: Begeleide meditatie
MP 8MG
19 Boeddha-dag: boeddhistische feestdag Terugkeer uit de
hemel van 33
A: Begeleide meditatie
A: Hart Soetra (BP)
L: Begeleide meditatie
L: Yamantaka ZI

26 Nieuwe maan T30
A: Begeleide meditatie
A: Hart Soetra (BP)
L: Begeleide meditatie
MP 8MG
wo
 

6 T10
L: Dierenritueel vervalt
A: Guided Meditation
GP

13
A: Guided Meditation
20
A: Guided Meditation
27

A: Sufism and Buddhism in dialogue:
    Non-duality and community life
do
 

7
A: Begeleide middagmeditatie
A: Inzicht meditatie
A: Mahayana Vipashyana
L: Lang Thangka weekend
14
A: Begeleide middagmeditatie
A: Inzicht meditatie
A: Mahayana Vipashyana
21 T25
A: Begeleide middagmeditatie
A: Inzicht meditatie
A: Mahayana Vipashyana
GP
28
L: Interfaith Retreat
A: Begeleide middagmeditatie
vr
1


8
L: Lang Thangka weekend
15
L: Retraite: toevlucht nemen
22
29
L: Interfaith Retreat
za
2
9
A: Filosofie van meditatie
L: Finding your happy
L: Lang Thangka weekend
16
A: Sutra Grounds and Paths: cancelled
L: Retraite: toevlucht nemen
23
A: Compassie bootcamp
L: Rondom sterven
L: Tuindag
30
A: Thangka tekenmiddag
L: Interfaith Retreat
zo
3

10
A: Golden Light Sutra
A: Mantra's rollen
L: Omgaan met ziekte
L: Finding your happy
L: Lang Thangka weekend
17
A: Sutra Grounds and Paths: cancelled
L: Retraite: toevlucht nemen
24
L: Boeddhisme in notendop (3)
L: Leren mediteren (3)
A: Compassie bootcamp
 

Boeddha-dag: boeddhistische feestdag  Speciale Boeddha dag: Afdaling uit de hemel van 33; op deze dag wordt herdacht dat de Boeddha op verzoek van zijn leerlingen toestemde weer terug te komen vanuit de Hemel van 33, waar hij les had gegven aan zijn overleden moeder; Lha Bab Düchen
Special Buddha day: Descent from the Heaven of 33; on this day it is remembered that at the request of his disciples, the Buddha agreed to return from the Heaven of 33, where he had been giving teachings to his deceased mother; Lha Bab Düchen

 

December 2019

Locatie/Location: A=Amsterdam, L=Loenen
Studieprogramma's/Programs: OhB=Ontdek het boeddhisme BP=Basic Program
Poedjas/Pujas: GP=Goeroe Poedja, MP=Medicijnboeddha Poedja, TP=Tara Poedja
Dagen op de Tibetaanse kalender/Tibetan calendar days: T8, T10, T15, T25, T30
8MG: Goede dag voor 8 Mahayana Geloften/Auspicious day for 8 Mahayana Precepts
Volle maan = volle maan/full mon
Nieuwe maan = nieuwe maan/new moon
Boeddha-dag: boeddhistische feestdag = Boeddha dag/Buddha day
Zons- of maansverduistering= zons- of maansverduistering /
        solar or lunar eclipse
ma
 
2
A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism

9
L: Retraite inzichtsmeditatie
A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism

16
A: Guided Meditation
A: Discovering Buddhism
23
di
 

3
A: Begeleide meditatie
A: Hart Soetra (BP)
L: Begeleide meditatie
10
L: Begeleide meditatie
L: Retraite inzichtsmeditatie
17
L: Begeleide meditatie
24

wo
 

4 T8
A: Guided Meditation
TP 8MG
11
A: Guided Meditation
L: Retraite inzichtsmeditatie
18
A: Guided Meditation
25

do
 
5
A: Begeleide middagmeditatie
A: Inzicht meditatie
A: Mahayana Vipashyana
12 Volle maan T15
A: Begeleide middagmeditatie
L: Retraite inzichtsmeditatie
MP 8MG
19
A: Begeleide middagmeditatie
26 Zons- of maansverduistering Nieuwe maan T30
MP 8MG
vr
 

6 T10
GP
13
A: City Retreat
L: Retraite inzichtsmeditatie
20

27

za
 

7
A: Sutra Grounds and Paths: cancelled
L: Tuindag
14
A: City Retreat
L: Retraite inzichtsmeditatie
21 T25  Lama
Tsongkhapa dag*
A: Lama Tsong Khapa Guru Puja
L: Yamantaka ZI
GP
28

zo
1
A:Boeddhisme in een Notendop
  / Buddhism in a Nutshell
8
A: Sutra Grounds and Paths: cancelled
15
L: Boeddhisme in notendop (4)
L: Leren mediteren (4)
L: Retraite inzichtsmeditatie
A: City Retreat
22

29

* Op Lama Tsong Khapa dag wordt de oprichter van de Gelugpa orde van het Tibetaans boeddhisme herdacht, die als een emanatie van de Boeddha van Wijsheid Manjushri wordt beschouwd. Zie ook dit advies van Lama Zopa Rinpochee voor deze dag (engelstalig).
On Lama TsongKhapa day, we remember the founder of the Gelugpa order of Tibetan Buddhism, who is considered an emanation of the Buddha of wisdom, Manjushri. See also this advice from Lama Zopa Rinpoche for this day.


Zons- of maansverduistering
Zonsverduistering. Op dagen met een zonsverduistering worden karmische resultaten 100 miljoen maal versterkt: dus extra beoefening op deze dagen wordt sterk aanbevolen.
Solar eclipse. On days with a solar eclipse, karmic results are amplified 100 million times, so extra practice on these days is highly recommended.

 

            Copyright © Maitreya Instituut 2000-2016 
Laatste pagina update:  
11-nov-19