Maitreya Discussieforum

Full Version: Eerste Nederlandse Geshe
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
De Nederlandse monnik Tenzin Namdak beëindigde zijn 20 jaar durende studie in Sera Je klooster en behaalde zijn Geshe graad. Hij is daarmee de eerste Nederlandse Geshe geworden. 

De Geshe graad is de hoogste studiegraad voor monniken van de Gelug traditie van het Tibetaans boedhisme, te vergelijken met een doctoraat in theologie. Soms wordt 'Geshe-la' gezegd, de 'la' is een toegevoegde beleefdheidsvorm in het Tibetaans.

Zie dit interview met hem in het Engels.