Maitreya Discussieforum

Full Version: Bedankt !
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik heb zojuist in de Nieuwsbrief gelezen dat onze dierbare Geshe Sonam Ngodrup en Khedrup toestemming hebben gekregen om voor een aantal jaren in Nederland te blijven. Fantastisch nieuws !
Ik wil graag iedereen danken binnen het MI en buiten die dit mogelijk heeft gemaakt. 
Wonderful!