Maitreya Discussieforum

Full Version: Triest nieuws over Gelek Rinpoche
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Van de website van Jewel Heart:

"Kyabje Gelek Rimpoche, onze dierbare leraar en vriend, is woensdag 15 februari om 6 uur plaatselijke tijd overleden in de Verenigde Staten (12 uur Nederlandse tijd). We zijn in gedachten bij hem - vandaag en alle dagen.

Op zaterdag 18 en zondag 19 februari is er vanaf 10.00 uur 'open centrum' voor iedereen die zijn verdriet en dankbaarheid wil delen. Er wordt gemediteerd, er zijn video's van Rimpoche's lessen, etc. Iedereen is er van harte welkom."

Meer informatie op www.jewelheart.nl

See also this article by Nicolas Ribush from the FPMT.