Maitreya Discussieforum

Full Version: Triest nieuws Geshe Sonam Ngodrup
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
We vernamen kort geleden dat Geshe Sonam Ngodrup vanwege langdurige gezondheidsproblemen niet meer terugkomt naar Nederland. We hadden met veel moeite eindelijk een verblijfsvergunning kunnen regelen, maar dat mocht niet baten. Ontzettend veel dank aan Geshela voor al zijn inspirerende lessen en wensen hem een snelle beterschap toe!

Love & clear light,
Ruud