Home Maitreya Instituut
 

Ontdek het boeddhisme in Loenen

Door Janny de Boer en Alex de Haan

 
   

Het doel van dit FPMT 'Discovering Buddhism' programma is om deelnemers een goede basis te geven voor de beoefening van het Mahayana boeddhisme. Met dit programma krijgen deelnemers een praktische ervaring van de leringen van de Boeddha, meditatie, retraites en de vaardigheden die nodig zijn om het leven zo zinvol mogelijk te maken.
Naast lessen zijn er ook begeleide meditaties en is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het volledige programma bevat 14 hoofdonderwerpen, die samen een degelijk overzicht van het Tibetaans boeddhisme geven. De onderwerpen worden per module behandeld, en elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Deze cursus wordt ook gegeven in Amsterdam (in het Engels). Voor meer informatie zie het Overzicht van Discovering Buddhism.

Het programma op deze zaterdagen is van 10.00 tot 17.00 uur.
Graag tenminste 3 dagen van tevoren opgeven vanwege de lunch.
Een cursusdag is inclusief koffie, thee en een vegetarische warme lunch. Studenten van deze cursus kunnen de opnames van de lessen via de download pagina beluisteren of downloaden.
*Kostendekkende donatie: € 37,50 per dag.

Cursisten worden verzocht om in de pauze ‘karma yoga’ te doen, dat is meehelpen met enkele kleine klusjes in het huishouden.
Opgeven graag door dit aanmeldingsformulier te downloaden en na invullen terug te sturen naar donaties@maitreya.nl.

*Kostendekkende donatie: aan het organiseren van activiteiten zijn uiteraard allerlei kosten verbonden. We geven met deze bedragen aan wat de kosten zijn om de activiteit en het voortbestaan van het instituut mogelijk te kunnen maken. Kun je minder bijdragen, vraag dan s.v.p. om een bijdrage van het studiefonds.

Zie ook de pagina's: Aanmelden en donaties voor meer details.


Onze geest en zijn potentieel (module 1)

Afhankelijk van onze staat van geest voelen we ons gelukkig of ellendig. Daarom is het zo belangrijk om controle te krijgen over ons eigen bewustzijn of onze geest. Zodra we ons bewustzijn de positieve kant op kunnen sturen worden we gelukkiger en zullen we meer betekenen voor anderen. Kennis over het bewustzijn is daarom van essentieel belang. Op deze zaterdag wordt uitgelegd wat bewustzijn of geest is en welke functies het vervult. Verschillende factoren die het bewustzijn beïnvloeden, zoals gehechtheid, woede, wijsheid en geweldloosheid zullen worden besproken en in meditatie worden ontkracht of versterkt.
Zaterdag 13 januari

 

Leren mediteren (module 2)

Mediteren is een belangrijke en veel gebruikte methode binnen het boeddhisme. Maar wat is mediteren eigenlijk en wat is het doel ervan? Veel mensen denken dat mediteren bedoeld is om tot rust te komen. Maar binnen het boeddhisme dient het mediteren een hoger doel, namelijk het vergroten van de kwaliteit van je eigen leven en dat van zoveel mogelijk anderen. Je gebruikt het mediteren om diepere inzichten te krijgen en om je concentratie te vergroten, waardoor je geleidelijk aan steeds meer geestelijke kracht zult krijgen. In dit weekend, speciaal bedoeld voor beginners, zullen de meditatietechnieken worden uitgelegd. Onder begeleiding zal er veel geoefend worden met de verschillende soorten meditaties.
Zaterdag 17 februari

 

Een overzicht van het pad naar de verlichting (module 3)

Boeddha Shakyamoeni bereikte meer dan 2500 jaar geleden de verlichting. Vanaf die tijd was hij volkomen bevrijd van al het lijden en kende hij alleen nog maar geluk. Zijn doel was om ook anderen te helpen hetzelfde te bereiken. Daarom onderwees hij zijn methode en tot op de dag van vandaag is het mogelijk om die te gebruiken om onszelf in positieve zin te ontwikkelen. Het is een praktisch en direct toepasbare methode die door iedereen kan worden bewandeld. In dit weekend zullen alle onderdelen ervan kort worden uitgelegd en met elkaar in verband worden gebracht. De nadruk ligt op het direct toepassen van deze kennis in je dagelijks leven.
Zaterdag 17 maart

 

Je verhouden tot een spirituele leraar (module 4)

Een spiritueel pad volgen zonder spirituele leraar is als een reis maken zonder gids. Wil je op de juiste bestemming aankomen dan is een betrouwbare en bekwame gids onontbeerlijk. Maar hoe verhoud je je eigenlijk tot een spirituele leraar? Ligt het gevaar van een sekte hier niet op de loer? Op deze zaterdag zal ingegaan worden op deze vragen en op de verschillende kwalificaties waar een spirituele leraar (en een leerling!) aan moet voldoen. Verder zullen de enorme voordelen van het je verbinden met een spirituele leraar voor je eigen spirituele ontwikkeling aan de orde komen.
Zaterdag 14 april

 

Leven, sterven en wedergeboren worden, deel 1 (module 5)

Wat maakt je leven waardevol? Kun je zeggen dat je op dit moment een waardevol mensenleven hebt? De antwoorden op deze vragen vormen de eerste stappen op het boeddhistische pad. Je zult ontdekken dat je in een hele gunstige situatie verkeert. Dat inzicht vormt de motor achter je inspanningen om die gunstige situatie ook direct optimaal te gaan gebruiken. We weten immers niet wanneer we zullen sterven en dus hebben we geen moment te verliezen. Maar wat gebeurt er met ons tijdens en na het sterven? Het boeddhisme gaat uit van het idee dat we steeds opnieuw zullen worden wedergeboren. Hoe verklaren zij dat? Op deze zaterdag zal een begin gemaakt worden met het beantwoorden van deze vragen. In juni volgt het tweede deel.
Zaterdag 5 mei

S

Leven, sterven en wedergeboren worden, deel 2 (module 5)

Ons huidige menselijk bestaan stopt bij de dood. Het boeddhisme heeft een enorme kennis over de lichamelijke en met name ook de mentale veranderingen die optreden tijdens het sterven en in de periode daarna. Die kennis draagt bij tot het optimaal gebruiken van onze huidige situatie, zodat we ook in een volgend leven onze spirituele ontwikkeling kunnen voortzetten. Het moment van sterven speelt daarin een cruciale rol en daarom worden allerlei boeddhistische technieken aangeboden die ons grondig voorbereiden op dat belangrijke moment.
Deze zaterdag kan ook gevolgd worden als men niet heeft deelgenomen aan deel 1.
Zaterdag 16 juni


Janny de Boer en Alex de Haan zijn beiden al meer dan 15 jaar verbonden aan het Maitreya Instituut. In die tijd studeerden ze op intensieve wijze het Basic Program, wat zij afsloten met het eindexamen en het FPMT Basic Program Certificaat. Zij passen de lessen zoveel mogelijk toe in hun dagelijks leven. Zij geven sinds 2004 les in het kader van het Discovering Buddhism programma van de FPMT.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 28-jul-17
© Maitreya Instituut 2000-2017