Home Maitreya Instituut
 

Liefdevolle vriendelijkheid in actie
in Loenen

  Janny en Alex
 
Maarten

Met Janny de Boer, Alex de Haan en Maarten de Vries

De wens om liefdevoller en vriendelijker in het leven te staan leeft bij veel mensen. We merken dat we het gemakkelijk vinden om aardig te zijn naar degenen waar we een goede band mee hebben, maar dat het lastig wordt als we bijvoorbeeld omgaan met personen die bij ons een negatieve respons oproepen. Als we goed opletten wat er in die situaties gebeurt in ons eigen denken en voelen dan merken we dat we in de laatstgenoemde situatie veel meer stress ervaren dan in de eerstgenoemde. Die stress verstoort onze positieve gevoelens, de gevoelens waar we ons prettig en gelukkig door voelen, zoals openheid, verbondenheid en ontspanning. Aan de andere kant kan die stress negatieve gevoelens oproepen zoals angst, verdriet en afstandelijkheid of deze versterken. We zijn dan niet goed in staat om echt verbinding te maken met onszelf en met anderen.

Er zijn een aantal krachtige methodes waarmee je kunt leren om in elke voorkomende situatie liefdevol en vriendelijk te zijn en te blijven, naar jezelf toe en naar anderen. Die methodes kan je bestuderen door er over te lezen of er lezingen over bij te wonen, maar dat wil nog niet zeggen dat je daardoor in staat bent om de technieken in je eigen leven, het liefst spontaan, toe te passen. Het moeilijkste punt is namelijk dat de methodes alleen maar werken als ze vanuit een ervaring eigen gemaakt zijn. Dat vereist de wil en de capaciteit om je eigen emotionele uitgangspositie vast te stellen en met veel geduld en hard werken daar langzamerhand een blijvende verandering in aan te brengen.

Door middel van het aanbieden van deze cursus willen we voor de deelnemers een veilige situatie creëren om samen met de andere deelnemers, in een vaste groep, en onder intensieve persoonlijke begeleiding van de cursusleiders, een positieve verandering in je eigen leven te bewerkstelligen. Alle technieken die in de cursus worden aangeboden worden gekoppeld aan de innerlijke ervaring van de deelnemers. Bovendien wordt er een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk door tijdens de cursus, in hetzelfde groepsverband, een sociaal-maatschappelijk project te ondersteunen met als basis het toepassen van liefdevolle vriendelijkheid.

Aan het eind van de cursus zullen deelnemers beter in staat zijn om op zichzelf te reflecteren, zullen ze liefdevoller zijn naar zichzelf en anderen en zullen ze sneller en effectiever in actie komen in situaties die daarom vragen. Deelnemers hebben een basis gecreëerd waarop ze verder kunnen bouwen gedurende de rest van hun leven.

Deelnemers verbinden zich aan het volgen van de gehele cursus. Halverwege instappen is niet mogelijk. Een persoonlijk gesprek met een van de cursusleiders maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure. De cursus is zeer geschikt voor mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de methodes voor het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid en voor hen die er al wel bekend mee zijn en die daarin verdieping zoeken.

In totaal 10 zaterdagen van 10:00 - 17:00
2019: 14 september, 19 oktober, 16 november, 7 december
2020: 18 januari, 15 februari, 4 april, 2 mei, 30 mei, 27 juni
Donatie als bijdrage in de kosten: € 37,50 per dag (inclusief koffie, thee en een vegetarische lunch).
Cursisten worden verzocht ‘karma yoga’ te doen oftewel ‘mee helpen in het huishouden’ als deel van de spirituele beoefening, en per weekend is er een (roulerende) karma yoga coördinator.
Opgeven graag door dit aanmeldingsformulier te downloaden en na invullen terug te sturen naar donaties@maitreya.nl.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 2-jul-19
© Maitreya Instituut 2000-2019