Home Maitreya Instituut
 

Ethische Gedragscode

Ethische richtlijnen zijn gebruikelijk in de meeste bedrijven, organisaties en overheidsinstanties. Als Dharma-organisatie dienen wij een nog hogere ethische norm te hanteren dan 'gewone' organisaties.

Het is een fundamentele verantwoordelijkheid aan onszelf en de Maitreya Instituut gemeenschap om een ondersteunende, harmonieuze en veilige omgeving te creëren voor Dharma-beoefening. Als we gedrag opmerken waarvan wij geloven dat het schadelijk is voor een individu of voor de gemeenschap als geheel, is het cruciaal dat we onze bezorgdheid daarover onderkennen en uiten. Hiervoor hebben wij een aparte klachtenprocedure.

Wangedrag omvat onder andere, maar niet uitsluitend, fysiek geweld, seksuele intimidatie zoals ongewenste seksuele avances, onjuist gebruik van gemeenschapsgelden of -middelen voor persoonlijk gebruik en seksuele relaties tussen leraren en studenten. Wangedrag door hen die vertrouwensposities bekleden kan de integriteit van de gemeenschap ernstig ondermijnen; gebruikers van het centrum kunnen erdoor gedemoraliseerd raken en hun vertrouwen in het centrum verliezen.

De vijf boeddhistische voorschriften vormen de basis voor ethiek in de FPMT centra, waartoe ook het Maitreya Instituut behoort, deze zijn:

1. niet doden - ook geen insecten.
2. niet nemen wat niet gegeven wordt
3. geen aanstootgevend (seksueel) gedrag vertonen
4. niet liegen
5. geen bedwelmende stoffen gebruiken. Onder bedwelmende stoffen vallen onder andere
    alcohol, drugs en sigaretten.

In aanvulling hierop is het volgende beleid vastgelegd:

  • Relaties: Seksuele relaties tussen FPMT stafleden in gezagsposities, met name leraren, en beginnende Dharma studenten worden sterk afgeraden en ontmoedigd, vanwege de scheve machts- en gezagsverhoudingen die inherent zijn aan dergelijke relaties. FPMT-leraren en stafleden moeten ook zorgvuldig afzien van gedrag dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als seksuele avances of intimidatie. Daar komt nog bij dat, zelfs als een mogelijke relatie tussen een staflid en een student anders niet ontraden zou worden, stafleden tijdens een cursus of retraite nooit seksuele avances jegens deelnemers mogen plegen.
  • Juiste spraak: FPMT leraren en stafleden moeten goed opletten dat ze nooit roddelen over andere leraren, stafleden of studenten of deze kleineren. Ook moeten ze grof of kwetsend taalgebruik vermijden. Taal die doelbewust kwetsend of pijnlijk is, dienen we niet te gebruiken. Als we gekwetst of boos zijn, moeten we wachten voordat we reageren en ons bezinnen op het effect en het nut van onze woorden. Met name wanneer nieuwkomers of bezoekers van de centra gesprekken opvangen waarin andere leraren of studenten worden bekritiseerd, kan dit een negatieve invloed op hen hebben. Lastige gesprekken dienen achter gesloten deuren gevoerd te worden, ver van de openbare gedeelten van het centrum.

Als iemand de functie van leraar of een andere verantwoordelijke positie vervult binnen onze organisatie (in het bestuur of in een comité) dan wordt zij/hij verzocht de Ethische Gedragscode te ondertekenen, als bevestiging dat zij/hij bovenstaande heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. Betreffende personen ontvangen bovendien de volledige tekst van de Code waarin ook de klachtenprocedure is opgenomen.

Zie ook de 'ethical policy' van de FPMT, waar de gedragscode van het Maitreya Instituut op gebaseerd is.

Het Maitreya Instituut beschikt over een onafhankelijke en professioneel opgeleide vertrouwenspersoon. Het Instituut moet immers een veilige plek zijn. In geval je te maken hebt gehad (of vermoedens hebt van) seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik kun je dit melden en er vertrouwelijk over spreken. Het e-mailadres is vertrouwenspersoon@maitreya.nl.

De Boeddhistische Unie Nederland heeft een externe vertouwenspersoon aangesteld; voor meer details, zie deze pagina.

Naast vertrouwenspersonen bestaat er ook een meldpunt sexueel misbruik Boeddhistische gemeenschap, waar je sexueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap desgewenst anoniem kunt melden.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019