Home Maitreya Instituut
 

De Troon

   Troon met sneeuwleeuwen en lotus
 
Troon met sneeuwleeuwen en lotus

Het doel

In de Tibetaanse traditie zit een leraar gewoonlijk op een verhoging of troon. De troon wordt gebruikt uit eerbied voor het onderricht dat wordt gegeven en toont respect voor de betekenis van de leer van de boeddha. Praktisch gezien heeft de troon het voordeel dat de leraar door de hoge positie zichtbaar is voor iedereen.

De uitvoering

Boeddha Shakyamoeni heeft de troon zelf geïntroduceerd. Voordat hij begon met het de lessen van de Soetra's van de Perfectie van Wijsheid, bouwde de boeddha eigenhandig een troon, liep er drie maal omheen, en boog er drie maal voor neer uit respect voor de leer die vanaf die troon verkondigd zou gaan worden. Pas daarna nam hij plaats op de troon om onderricht te geven.

De leraar

Deze traditie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet door de Tibetaans boeddhistische leraren, die gewoonlijk drie neerbuigingen maken voordat zij plaatsnemen op een verhoging of troon voordat ze les geven.

Wanneer een leraar neerbuigt voor de troon visualiseert hij/zij op de troon alle Meesters van de Overleveringslijn die het onderricht dat hij/zij op het punt staat te geven, hebben doorgegeven. Terwijl de leraar neerbuigt, worden deze Meesters verzocht om inspiratie te geven aan hem/haarzelf en aan allen die het onderricht volgen. Wanneer de leraar vervolgens plaatsneemt op de troon, visualiseert hij/zij dat de Meesters van de Overleveringslijn naar de kruin van het hoofd komen en in hem/haar oplossen.

Er is nog een reden voor deze neerbuigingen; als op de troon gezeten, zit hij/zij hoger dan de anderen. Hiermee loopt is er een risico trots te ontwikkelen. Eén van de tegenkrachten tegen trots is nederigheid, en door het doen van neerbuigingen stelt een leraar zich nederig op.  Onder de spirituele leraren zijn er mogelijk boeddha's en bodhisattva's van een zeer hoog ontwikkelingsniveau die alle vormen van trots hebben uitgebannen, maar andere leraren zijn 'gewone' mensen en met trots. Om deze reden knipt de leraar bij het bestijgen van de troon met zijn vingers, dit staat symbool voor vergankelijkheid vanwege de korte duur van een vingerknip. Reflectie op vergankelijkheid is ook een sterke tegenkracht voor trots.

Een ware spirituele leraar neemt niet voor het eigen plezier plaats op een troon. Het is helemaal niet zo comfortabel om op een troon te zitten, maar het gaat erom de leer van de Boeddha respectvol over te dragen.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019