Home Maitreya Instituut
 

De drie hoofdzaken van het pad

   Thangka van Lama Tsong Khapa en twee discipelen
 
Lama Tsong Khapa
en twee discipelen

Door de Tibetaanse geleerde/yogi/monnik Lozang Dragpa, Lama Tsong Khapa

Ik betuig eerbied aan de eerbiedwaardige spirituele leraren.

I
De wezenlijke betekenis van al het onderricht van de Boeddha,
Het pad geprezen door de heilige bodhisattva's,
De oversteek voor alle fortuinlijken die naar bevrijding verlangen,
Zal ik naar mijn beste vermogen uitleggen.

II
Allen die niet gehecht zijn aan de genoegens van het wereldse bestaan,
Die ernaar streven betekenis te geven aan dit leven met vrijheden en rijkdommen
En vertrouwen stellen in het pad dat de Boeddha's behaagt,
Jullie fortuinlijken, luister met zuivere aandacht.

III
Omdat juist het verlangen naar het wereldse bestaan
Alle belichaamde wezens volkomen bindt,
En er behalve een zuivere drang naar bevrijding geen methode is
Om het verlangen naar de genoegens van het wereldse bestaan te pacificeren
Moet je vanaf het begin de drang naar bevrijding ontwikkelen.

IV
Door je ervan bewust te worden hoe moeilijk het is een waardevolle menselijke geboorte
met vrijheden en rijkdommen te verwerven,
En hoe weinig tijd er in dit leven nog is,
Zul je de nadruk op de verschijnselen van dit leven tegengaan.

V
Door steeds opnieuw na te denken over activiteiten en hun onafwendbare gevolgen,
En over het lijden in de kringloop van bestaan,
Zul je de nadruk op de verschijnselen van toekomstige levens tegengaan.

VI
Als je door op deze manier te contempleren,
Zelfs geen ogenblik meer waardering hebt
Voor de genoegens van de kringloop van bestaan,
En zover bent dat je dag en nacht onafgebroken naar bevrijding streeft,
Dan heb je de drang naar bevrijding echt ontwikkeld.

VII
Omdat de drang naar bevrijding niet leidt tot de
gelukzaligheid van het onovertroffen boeddhaschap,
Als die niet wordt verrijkt met de zuivere verlichtingsgeest,
Wekken de verstandigen deze superieure motivatie om verlicht te worden
op.

VIII
Alle gewone wezens worden voortdurend meegesleurd
door de stroom van de vier gewelddadige rivieren.
Ze zijn geketend met de strakke boeien van moeilijk af te wenden karma.
Ze zitten gevangen in de ijzeren kooi van het vasthouden aan inherent bestaan
En zijn volkomen gehuld in de dichte duisternis van hun verkeerde denkbeelden.

IX
Steeds opnieuw worden ze geboren in de eindeloze kringloop van bestaan,
Waarin ze onafgebroken mateloos worden gekweld door de drie soorten
lijden.
Ontwikkel de superieure motivatie verlicht te worden,
Door na te denken over de manier waarop je moeders zich in deze situatie
bevinden.

X
Als je de onderscheidende wijsheid, die de ware manier van bestaan kent, niet bezit,
Zul je de wortel van het wereldse bestaan niet kunnen verwijderen,
Ook al ben je nog zo goed getraind in de drang naar bevrijding en in de verlichtingsgeest.
Werk daarom intensief met de methoden om afhankelijk ontstaan te begrijpen.

XI
Degenen die inzien dat de wet van oorzaak en gevolg onafwendbaar is
En betrekking heeft op alle verschijnselen,
Zowel binnen de kringloop van bestaan als daarbuiten,
En die al hun verkeerde denkbeelden (die extreme zienswijzen veroorzaken)
Wat die ook mogen zijn uit elkaar zien vallen,
Bevinden zich op het pad dat de Boeddha's behaagt.

XII
Zolang je begrip dat alle verschijnselen afhankelijk ontstaan zijn
En je begrip dat leegte het ontbreken van hun inherente bestaan is,
Twee verschillende dingen lijken te zijn,
Heb je de bedoeling van de Boeddha nog niet begrepen.

XIII
Wanneer je alles onweerlegbaar als afhankelijke relaties ziet,
En tegelijkertijd je vasthouden aan inherent bestaan beëindigd ziet,
En als je deze twee realisaties niet meer afwisselend, maar als één geheel ziet,
Dan heb je de analyse van de juiste zienswijze volbracht.

XIV
Als je bovendien (je begrip van) verschijnselen (als afhankelijke relaties,
de zienswijze van inherent bestaan uitschakelt,
En (je begrip van) leegte (van inherent bestaan)
de zienswijze van nihilisme uitschakelt,
En als je weet hoe leegte in oorzaak en gevolg manifesteert,
Zul je niet meer misleid worden door extreme zienswijzen.

XV
Wanneer jij mijn zoon (of dochter)
De essentie van deze drie hoofdzaken van het pad hebt begrepen,
Ga dan in afzondering leven,
Ontwikkel de kracht van enthousiaste volharding
En bereik snel je voorgenomen doel.

Colofon: Dit advies werd gegeven op verzoek van Ngawang Dagpa, Heer van Tashkho, door
Gelong Lozang Dragpa.

Vertaling: Hans van den Bogaert

Download deze tekst als pdf om uit te printen.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019