Home Maitreya Instituut
 

Algemene bekentenis van overtredingen

Wee mij. Grote leermeester Vadjradhara, alle andere Boeddha’s en Bodhisattva’s die in de tien richtingen verblijven en de eerwaarde Sangha, schenk mij alstublieft Uw aandacht.
Vanaf beginloze tijden tot aan heden, terwijl ik in het cyclische bestaan verbleef,
onder de macht van de verstorende emoties gehechtheid, haat en onwetendheid,
heb ik [ ... zeg je naam ... ] met lichaam spraak en geest de tien schadelijke activiteiten verricht,
de vijf onmiddellijk rijpende misdaden en de vijf die daar nauw aan verwant zijn.
Ik heb mijn geloften voor individuele bevrijding (pratimoksha) gebroken,
de voorschriften van de Bodhisattva-geloften gebroken
en de samaya-verbintenissen van geheime mantra gebroken.
Ik ben oneerbiedig geweest jegens mijn vader en mijn moeder,
Ik ben oneerbiedig geweest jegens mijn abt en mijn leraren,
Ik ben oneerbiedig geweest jegens mijn kameraden in morele zelfdiscipline.
Ik heb daden begaan die schadelijk zijn voor de Drie Juwelen.
Ik heb de heilige Dharma opgegeven.
Ik heb de Arya Sangha beledigd.
Ik heb dingen gedaan die schadelijk zijn voor voelende wezens enzovoorts.
De verzameling schadelijke activiteiten die ik heb gedaan, (anderen) heb laten doen,
de schadelijke daden van anderen waarin ik mij heb verheugd, enzovoorts,
in het kort, de gehele verzameling van fouten en overtredingen
die een obstakel zijn voor het bereiken van realisaties en bevrijding,
die oorzaken zijn voor het cyclische bestaan en lagere wedergeboorten,
beken ik in aanwezigheid van de grote leraar Vadjradhara,
alle andere Boeddha’s en Bodhisattva’s die in de tien richtingen verblijven, en de eerwaarde Sangha.
Ik verberg ze niet, ik beken ze en vanaf nu zal ik er van afzien.
Als ik ze toegeef en beken, zal ik in aanraking komen met geluk.
Als ik ze niet toegeef en beken, zal geluk mij niet ten deel vallen.


Vertaling uit het Engels: Sjon van der Tol en Koosje van der Kolk

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019