Home Maitreya Instituut
 

 

Ziekte gebruiken op het pad

    Lama Zopa Rinpochee met Bob Cayton
 
Lama Zopa Rinpoche met Bob Cayton, Californie, USA

Advies gegeven aan een student met kanker door de eerbiedwaardige Lama Thubten Zopa Rinpoche

Wek liefde en mededogen op, ofwel gebruikmakend van de zeven technieken van oorzaak en gevolg, ofwel door te denken:

Liefde: Alle voelende wezens ontbreekt het aan geluk. Ze kennen de oorzaken van het geluk niet en, hoewel sommige van hen deze misschien wel kennen, zijn ze te lui om ze te creëren. Hoe geweldig zou het zijn als alle voelende wezens geluk en haar oorzaken hadden! Ik ga er voor zorgen dat dit gebeurt.

Mededogen: Wat lijden alle voelende wezens toch veel. Ze zijn zich niet bewust van de oorzaken van het lijden en zelfs al kennen ze deze wel, dan zijn ze te lui om ze uit te bannen. Hoe geweldig zou het zijn als alle voelende wezens vrij waren van leed en haar oorzaken. Ik ga er voor zorgen dat dit gebeurt.
Ik ben maar één persoon, slechts één. Zelfs al ben ik in de hellen, dan nog is er geen reden om depressief te worden. Zelfs al ben ik vrij van alle lijden, dan nog is er geen reden om opgewonden te raken.
Alle anderen zijn talloos en evenals ik willen zij gelukkig zijn en niet lijden. Hoe prachtig zou het zijn, als alleen ik het lijden van de oneindig vele andere voelende wezens zou ervaren!

Met mededogen neem je al het lijden van mensen, goden en wezens uit de lagere bestaanswerelden op je. Adem door je neus alle lijden als een giftige rook in. Dit vernietigt de zelfkoesterende gedachte.
Wanneer de zelfkoestering vernietigd is, zie je dat het ware “Ik”, het onafhankelijke, ongelabelde, uit-zichzelf-bestaande “Ik”, dit “Ik” wat in werkelijkheid niet bestaat, leeg is. Het “Ik” is slechts toegerekend aan de aggregaten. Het verschijnende “Ik” is vals, maar men gelooft dat het echt is en probeert het vast te houden. Vervolgens denkt men dat het eigen zelf belangrijker is dan alle anderen. Dus wanneer de zelfkoesterende gedachte vernietigd wordt, wordt het “Ik” dat ongelabeld, concreet en onafhankelijk lijkt, ook vernietigd. Zo ontstaat er wat lege ruimte in de geest, die gevuld kan worden met waar geluk en die alle angsten en waanideeën weg kan nemen.
Het probleem ontstaat wanneer men dat valse “Ik” probeert vast te houden. Wanneer je dat “Ik” probeert vast te houden, zeg je: “Ik wil gelukkig zijn,”, dan vergeet je anderen, en je voelt niet dat anderen ook gelukkig willen zijn. Je wilt niet lijden en je stopt mee te voelen met alle anderen die zwaarder lijden te verduren hebben.
Wanneer je je bijvoorbeeld voorstelt dat je een miljoen euro in je hand hebt, dan koester je dat zeer. Als je vervolgens ontdekt dat het slechts een hallucinatie is, snap je dat er niets is om te koesteren in je hand. Hetzelfde gebeurt met het “Ik”, dat we proberen te grijpen als iets kostbaars, maar het bestaat niet en is slechts een hallucinatie.
Dus het “Ik” is leeg, het bestaat niet. Het is leeg van enig bestaan uit zichzelf; als een zeepbel die barst of als een stuk hout dat je in het donker aanziet voor een persoon. Zodra je het licht aandoet, verdwijnt de persoon. Het is niet dat hij of zij ergens heen gaat, het is simpelweg leeg van een persoon. Hetzelfde gebeurt met het “Ik”.
Geef aan anderen – met liefde. Je geeft anderen je lichaam, getransformeerd tot een wensvervullend juweel. Ook geef je je bezittingen, vrienden en familieleden aan alle voelende wezens, de hellenwezens, de hongerige geesten en dieren. Ook geef je alle genietingen. Alle plaatsen worden een Zuiver Land: er zijn prachtige vijvers, bloemen, parken, meren, stromen van zuiver, schoon water, bomen vol met fruit, bloemen en bladeren, parfum, geuren, prachtige vogels die dharmageluiden maken, juwelen en schatten overal onder de grond enzovoort. Alles wordt Amitabha Zuiver Land. Al deze genietingen zorgen dat het pad wordt gegenereerd in de geest van alle wezens en zij worden Amitabha Boeddha.
Elk voelend wezen ontvangt wat hij of zij wil. Bijvoorbeeld: je geeft duizenden soorten heerlijk voedsel, in het bijzonder aan de hongerige geesten. Voor de hellewezens worden alle wapens bloemen, de mensen ontvangen geld, dokters, medicijnen en leraren. Deze genietingen zorgen dat het pad gegenereerd wordt in hun geest en ze worden Amitabha Boeddha.

Wek vervolgens de speciale houding op:

In werkelijkheid zijn zij niet verlicht geworden. Nu heb ik alle mogelijkheden. Ik heb een perfecte menselijke wedergeboorte ontvangen. Ik heb een deugdzame gids gevonden die me naar de verlichting kan leiden. Ik heb het dharma-wijsheidsoog om te weten wat te beoefenen en wat te vermijden. Ik ben verantwoordelijk om hen te bevrijden en hen naar de verlichting te leiden.
Maar nu kan ik niets doen. Ik ken de geesten van voelende wezens niet. Ik ken de methoden niet om hen naar verlichting te leiden. Dus moet ik zelf de verlichting bereiken, zodat ik alle voelende wezens naar de verlichting kan leiden.

Doe deze meditatie ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

Train je geest vervolgens op de volgende manieren:

 • Ik ervaar dit probleem, deze ziekte, namens anderen.
  (Het is erg belangrijk om op deze manier te denken.)
 • Ik ervaar dit probleem omdat ik de oorzaak ervan heb gecreëerd. Ik reken af met het karma dat ik heb gecreëerd zodat ik in de toekomst niet hoef te lijden.
 • Deze ervaring helpt me Dharma te beoefenen.
 • Dit zijn de zegeningen van de leraar die me helpen te zuiveren.
 • Ik ben aan het zuiveren. Dit is als het doen van een Vajrasattva retraite of honderdduizenden neerbuigingen. Daarnaast helpt dit me te mediteren op bodhicitta en de leegte. Het is als het doen van de voorbereidende beoefeningen.
 • Deze beoefening doe ik voor anderen, zodat ik oneindig veel verdiensten kan verzamelen, aangezien anderen oneindig in aantal zijn.
 • Met leegte en bodhicitta is de beoefening erg krachtig. Ik verzamel zelfs nog meer verdiensten dan wanneer ik voorbereidende beoefeningen zou doen, omdat ik mijn beoefening doe voor anderen.
 • Herinner je de verhalen over de vorige levens van Shakyamoenie Boeddha. Bijvoorbeeld, toen hij een man doodde die anders 500 mensen zou vermoorden, accepteerde hij met veel mededogen alle leed dat hij eventueel zou moeten ondergaan in de hellen. Het resultaat was dat hij zijn tijd in samsara verkortte met honderdduizend eonen. En in een ander leven, toen hij een vuurwagen trok, had hij de wens dat lijden te mogen ondergaan namens alle anderen. Hij offerde zichzelf op voor anderen en als gevolg hiervan werd hij opnieuw geboren in een zuiver land.
 • Denk ook: dit probleem is het beste medicijn. Dit probleem, dat gebruikt wordt om bodhicitta mee te ontwikkelen (door te denken dat het wordt ervaren voor anderen) en leegte, is het beste medicijn. Dit is omdat je afrekent met de ziekte en zijn oorzaken, te weten karma en waanideeën.
  Het tegengif voor de zelfkoesterende gedachte en waanideeën is de Dharma, omdat de Dharma hun tegenovergestelde is. Evenzo zijn de problemen het tegenovergestelde van de zelfkoesterende geest en zijn dus als de Dharma. Het probleem heeft dezelfde functie als de Dharma, het vernietigt de zelfkoestering en de waanideeën die de bron zijn van al onze problemen en al ons leed.
  Dus, in plaats van de ziekte, de kanker, op je eigen schouders te nemen, geef je het aan de zelfkoesterende gedachte. Dit is erg belangrijk. Als je het op deze manier doet, voorkom je dat een depressie opkomt, sta je geen ongelukkigheid toe in de geest, en in plaats daarvan heb je kalmte en vrede in je geest. De lege ruimte die overblijft nadat de depressie is verdwenen begint zichzelf te vullen met gelukzaligheid.
 • Verder: Dit probleem dwingt me ertoe mededogen te ontwikkelen; dus ik kan erg snel de verlichting bereiken, aangezien ik oneindig veel verdiensten verzamel.
  Vandaag sterven er veel mensen, zelfs mensen zonder kanker of AIDS, veel zeer gezonde mensen. Dus zelfs zonder kanker kan het moment van sterven elk moment daar zijn. Dus is het nodig jezelf te zuiveren en verdiensten te verzamelen.

 

Colofon: Dit advies werd gegeven door de eerbiedwaardige Lama Thubten Zopa Rinpoche in oktober 1989 aan Pilar, een Spaanse student met kanker in Madrid. Het is gebaseerd op aantekeningen gemaakt door de Spaanse monnik Juan Manzanera, aangezien er geen opname van gemaakt kon worden. Het is enigszins bewerkt door Ven Carolyn Lawler in het FPMT Central Office in augustus 1990.

Mogen dankzij deze verdiensten alle wezens een perfecte spirituele gids ontmoeten
en in de gelegenheid zijn om zijn of haar wensen te vervullen,
om zo, zonder vertraging, uitgebreide verdiensten te verzamelen
en alle negativiteiten en de oorzaken van ziektes te zuiveren.

Vertaling Engels-Nederlands: Joey Schmitz en Ruud Harderwijk

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019